You are here Home

Land İnvest A.Ş. prefabrik evler sitesine hoş geldiniz.

Ahşap işlemede uzun yıllara dayanan deneyimimizin yanı sıra inşaat alanında ve prefabrik yapılarda gelişen yeni teknolojilerin sayesinde, yeni bir ürün – MEŞE EVLERİ yaratılmıştır. Prefabrik ahşap kostrüksiyona dayalı bu evlerin dış cephe oluşumunda ağırlıklı olarak doğal malzeme - meşe ile taş kullanılmaktadır.

sglobiaemi-kashti01  

PREFABRİK EVLER – TARİH:

Bu günkü Bulgaristan sınırlarını, Bizanslılar kendi haritalarında Magna Silva Bulgarica (Ulu Bulgar ormanı) olarak işaretlerlerdi. Ve hala ülkemiz Avrupa genelinde en büyük orman örtüsüne sahip ülkedir (33%). Daha evvelden ve ortaçağlardan beri ağaç bizim için vazgeçilmez bir inşaat malzemesi olarak algılanmaktadır. Bu topraklardaki evlerde tipik ahşap karkas konstrüksiyon kullanılır. Bölgemizde konutların yapısında ve süslenmesinde meşe kullanımı yaygındır.

dabova-gora02

Ahşap karkasa dayalı prefabrik ev inşaatı geçmişe uzanmaktadır. 19. yüzyılın başlarında ABD topraklarının işgali ve hızlı kentleşme bu tekniğin Amerika’da hızla yayılmasına neden olmakla birlikte yapılan müstakil evlerin % 90’nda ahşap karkas kullanılmıştır. İkinci dünya savaşının yıkıcı sonuçları ardından Batı Avrupa’yı kalkındırmaya yönelik uygulanan ‘Marshall Planı’ sayesinde bu inşaat tekniği eski kıtaya geri kazandırılmıştır. Geçtiğimiz yüzyılın kırklı ve ellili yıllarında İsviçre, Almanya ve Avusturya gibi bir çok batı Avrupa ülkesinde yaygın olarak uygulanan bu teknik günümüz itibariyle ise bu ülkelerdeki müstakil konut inşaatlarının % 30 ‘unda ahşap konstrüksüyon kullanılmaktadır.

Сглобяеми къщи Отманли

EKOLOJİ AÇISINDAN PREFABRİK EVLER:

İnşaatta ahşap malzeme kullanımı diğer betonarme yapılara göre daha az enerji sarfına neden olur. Geri dönüşümü olmayan geleneksel yapı malzemelerine göre ahşap geri dönüşümlü ve doğal olduğundan dolayı daha az oranda enerji harcar. Uygulama aşamasında kuru inşaat yöntemleri çevre kirliliğini daha aza indirgemektedir. Binaların manyetik alanında değişikliklere yol açan betonarme ve çelik yapılara göre ahşap daha iyi ve sağlıklı bir yerleşim konforu sağlar. – ‘Faraday kafesi’ oluşturmaz. Doğal dengeyi korumak adına son yıllarda Avrupa’nın hedefi sürdürebilir bir ekosistem için ahşap malzeme kullanımını desteklemektir.

izolacii03

PREFABRİK EVLER – KONSTRÜKSİYON:

Ahşap karkasın oluşumu - mineral, taş yünü, polistren, ahşap lif levhalar ve daha bunun gibi bir takım modern ısı yalıtım malzemesinin yapıda kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle yapılan binalar yüksek derece ısı yalıtımına sahip olmakla birlikte enerji tasarrufuna da elverişli olmaktadır. Dünya ve Avrupa kurumlarının tüm kanunlarına göre ise önümüzdeki yıllarda ulaşılması gereken ana hedeflerden biri enerji tasarrufu olarak ifade edilmektedir. Bu tip kostrüksiyonların kalitesi, depreme olan dayanıklığı, hızlı ve mükemmel bir şekilde kurulabilme özellikleri kesin olarak kanıtlanmıştır.

Bizim işimiz ise günümüzün kuru inşaat yapılandırılmasının avantajlarını Bulgaristan’daki geleneksel meşe işlemelerle en mükemmel şekilde birleştirmektir.